Dokumenty

Dokumenty powinny być aktualne i oryginalne (nie kserokopie). Przy dokonywaniu czynności notarialnych strony powinny legitymować się ważnymi dokumentami tożsamości (dowód osobisty lub paszport). 

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ:

SPRZEDAŻ LOKALU Z KSIĘGĄ WIECZYSTĄ:

SPRZEDAŻ SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU:

UMOWA DAROWIZNY LOKALU STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ:

UMOWA DAROWIZNY SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU:

DAROWIZNA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ:

TESTAMENT:

PEŁNOMOCNICTWO DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI:

AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA:

UMOWY DZIAŁU SPADKU I ZNIESIENIE WSPÓŁWŁASNOŚCI:

UMOWY PODZIAŁU MAJĄTKÓW:

UMOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA:

UMOWA SPÓŁKI

PROTOKÓŁ ZMIANY UMOWY SPÓŁKI:

  W zależności od konkretnie dokonywanej czynności oraz jej przedmiotu mogą być niezbędne dodatkowe dokumenty (w tym celu prosimy o kontakt z naszą Kancelarią).

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZYCH FORMULARZY

Formularz do umowy plik doc

Formularz do umowy plik pdf