AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA:

1) akt zgonu spadkodawcy,
2) testament spadkodawcy jeżeli został sporządzony,
3) akt stanu cywilnego spadkobierców: akty urodzenia lub akty małżeństwa (kobiety zamężne),
4) nr PESEL zmarłego,
5) jeśli w skład spadku wchodzą nieruchomości to właściwe numery ksiąg wieczystych.

1) akt zgonu spadkodawcy,

2) testament spadkodawcy jeżeli został sporządzony,

3) akt stanu cywilnego spadkobierców: akty urodzenia lub akty małżeństwa (kobiety zamężne),

4) nr PESEL zmarłego,

5) jeśli w skład spadku wchodzą nieruchomości to właściwe numery ksiąg wieczystych.