PEŁNOMOCNICTWO DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI:

1) dane osobowe mocodawcy (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zameldowania),
1) dane osobowe pełnomocnika (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zameldowania),
3) opis nieruchomości najlepiej – zwykły odpis z księgi wieczystej.

1) dane osobowe mocodawcy (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zameldowania),

2) dane osobowe pełnomocnika (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zameldowania),

3) opis nieruchomości najlepiej – zwykły odpis z księgi wieczystej.