PROTOKÓŁ ZMIANY UMOWY SPÓŁKI:

muszą się stawić wszyscy wspólnicy
aktualny odpis z KRS-u, tekst jednolity umowy spółki, tekst proponowanych zmian
dane jednego wspólnika z dowodu osobistego, który będzie Przewodniczącym Zgromadzenia.

1) muszą się stawić wszyscy wspólnicy

2) aktualny odpis z KRS-u, tekst jednolity umowy spółki, tekst proponowanych zmian

3) dane jednego wspólnika z dowodu osobistego, który będzie Przewodniczącym Zgromadzenia.