TESTAMENT:

1) dane osobowe sporządzającego testament (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, adres zameldowania, data urodzenia),
2) dane osoby powoływanej do spadku (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zameldowania, data urodzenia).
Zaś w przypadku testamentu windykacyjnego dokładne określenie przedmiotu, który ma zostać zapisany w tej formie.

1) dane osobowe sporządzającego testament (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, adres zameldowania, data urodzenia),

2) dane osoby powoływanej do spadku (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zameldowania, data urodzenia).Zaś w przypadku testamentu windykacyjnego dokładne określenie przedmiotu, który ma zostać zapisany w tej formie.