UMOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA:

1) odpis skrócony aktu małżeństwa,
2) dane osobowe małżonków (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, adres zameldowania).

1) odpis skrócony aktu małżeństwa,

2) dane osobowe małżonków (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, adres zameldowania).