UMOWA SPÓŁKI:

wspólników, firmę (nazwę spółki), jej siedzibę, kapitał zakładowy i przedmiot działalności (to są najważniejsze informacje),
dane wspólników z dowodów osobistych.

1) dane wspólników, firmę (nazwę spółki), jej siedzibę, kapitał zakładowy i przedmiot działalności (to są najważniejsze informacje),

2) dane wspólników z dowodów osobistych.